Obec Křeč
obecKřeč

SDH Křeč

V roce 1889 zakoupena stříkačka pro obec Křeč přičiněním p. faráře a tamějšího starosty Jakuba Škrlety z Křeče č. 32, kteří ji v Praze v továrně Smekaly na Smíchově za 572 zl. zakoupili. Tato stříkačka dala posléze podnět za přičiněním a obětavostí neřídkou tehdejšího pana učitele Josefa Zavadila v obci dobrovolný hasičský sbor 1889 zřízen byl, jehož prvým čestným členem stal se tehdejší farář Bedřich Holub věnovav spolku značnější částku peněžitou."

Hasičárna

To o vzniku křečského sboru dobrovolných hasičů uvádí Křečská farní kronika.

U zrodu křečského sboru stáli tři tehdejší křečští občané, a to farář Bedřich Holub, starosta obce Jakub Škrleta a učitel Josef Zavadil. Farář Bedřich Holub žádnou funkci ve sboru nepřijal, ale již začátkem února 1890 se stal čestným členem sboru, jediným za 110 let jeho činnosti. Jakub Škrleta byl zvolen starostou sboru a Josef Zavadil velitelem. Dalšími prvními funkcionáři byli podvelitel Jan Radosta, pokladník Antonín Nemrava, jednatel Ludvík Epštei a členy výboru Václav Holkup a Václav Novotný. Stanovy sboru, které pečlivě připravili tři zakládající členové, byly schváleny pražským c.k. místodržitelstvím 13. února 1890.

Nová stříkačka byla dne 8. června 1890 slavnostně vysvěcena farářem Bedřichem Holubem, za přítomnosti černovických hasičů, kteří křečským pomáhali v prvých létech činnosti.

V roce 1936 byla postavena nová hasičská zbrojnice. Na místě té předchozí pak stála budova Kampeličky, kde je dnes obecní úřad a pošta.

Během své činnosti křečští hasiči pořádali několik veřejných vystoupení, na nichž předvedli jak své technické vybavení, tak i svou dovednost zejména při zdolávání požáru. Významným byl okrskový sjezd v roce 1934, kterého se zúčastnilo 125 krojovaných hasičů a 10 žen z patnácti hasičských sborů.

V červenci 1935 byli křečští hasiči pověřeni organizací slavnostního odhalení pomníku 28 křečským občanům padlým v 1. světové válce, v září téhož roku pak byli přítomni odhalování památníku 500. výročí poslední bitvy táborské u Křeče.

Během nacistické okupace se činnost hasičského sboru omezila jen na nejnutnější úkony spojené se zdoláváním pošárů. Po skončení druhé světové války přišli do vedení křečského hasičského sboru mladší členové, kteří se ujali jeho řízení a vykonali veliký kus práce při obnově sborové činnosti a na úseku technického zabezpečení sboru.
V roce 1964 křečští hasiči získali prakticky novou stříkačku vyměněním motoru a čerpadla, pak dostali stříkačku PPS 12 a motorové vozidlo Avia 30.

Od roku 1981 začali křečští hasiči vychovávat ve svém řemesle také žáky. Při hasičských soutěžích se žáci a dorost umísťují na nejpřednějších místech a stejně dobrých výsledků dosahují také dospělí.

Za 110 let své činnosti (od roku 1889 do roku 1999) křečští hasiči hasili celkem 50 požárů, ale pomáhali také při živelných pohromách a vždy prokázali svoji připravenost a odvahu.

Volný čas

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.

Další

Svátek

Svátek má Vít