Obec Křeč
obecKřeč

Czech Point

czech_pointOd 1.2.2009 je na OÚ Křeč zřízen přístup do systému Czech POINT.

Uvedený systém umožňuje v úřední době vydávat občanům ověřené výpisy z některých informačních systémů veřejných správ.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Ceník

Výpis z katastru nemovitostí

  • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť započatou stránku

Výpis z obchodního rejstříku

  • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť započatou stránku

Výpis ze živnostenského rejstříku

  • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť započatou stránku

Výpis z rejstříku trestů

  • 50,- Kč za celý výpis

Podání žádosti o vydání živnostenského listu

  • 1.000,- Kč správní poplatek živnostenskému úřadu a 50,- Kč za podání žádosti

Výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče)

  • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další započatou stránku

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další započatou stránku

Modul autovraků v Informačním systému odpadového hospodářství

a) registrace a vydání přístupových údajů do informačního systému

d) změny v přiřazení provozoven u uživatelských účtů

c) vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

  • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další započatou stránku

 

Správní poplatek se nevybírá v kolkových známkách, ale pouze v hotovosti !!! Výpisy se vydávají na počkání.

 

Občané si mohou žádosti o výpis vyplnit doma, nebo si tyto žádosti mohou vyplnit na OÚ Křeč. Žádost o výpis z Rejstříku trestů pouze občané podepisují na OÚ, neboť se generuje ze systému Czech POINT automaticky.

 

Výpisy se vydávají pouze v úředních hodinách

Úřad

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.

Další

Svátek

Svátek má Vít